Meist

Meie organisatsiooni lugu ning grupijuhid ja kogemusnõustajad

Meie lugu

5-aastane tüdruk otsustab rääkida tuttavale ja turvalisele täiskasvanule, mida tema lihane isa temaga teeb – väärkohtleb teda seksuaalselt. Täiskasvanu käitub just nii nagu peab ja teeb avalduse politseile. Hiljem, õppides seksuoloogiks, teab ta, et ainukene õige valik on spetsialiseeruda seksuaalvägivalla ohvrite aitamisele. Nii saab alguse tugigruppide loomise lugu.

Viimase tõuke annab lasteaialaste seksuaalkasvatust käsitlev ERR:i saade Suud puhtaks. Rita Holm kohtub psühholoog Evelin Kalaga ja nii alustabki 2019. aasta augustis Eestis esimene tugigrupp lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud täiskasvanutele. Malli võetakse Soomes juba 30 aastat tegutsenud Defins Ry analoogsetest gruppidest. Delfinsi loal saame kasutada ka nende väljatöötatud reegleid, mida täiendame vastavalt Eesti grupi vajadustele. Osa grupijuhtidest käib kogemusi omandamas Soome gruppides.

Ohvriabi pakub abi ja otsustab rahastada tugigruppide tegevust kuni 2020.aasta lõpuni, mille eest oleme väga tänulikud!

Pärast ”Pealtnägija” osa 2020.aasta septembris, kui tugigrupi liige Kadri räägib avameelselt enda loo ning pärast Eesti Ekspressis ilmunud arvamuslugu intsestist, kirjutab kontaktmeilile 70(!) inimest sooviga tulla tugigruppi. Paljud nendest räägivad lapsepõlves kogetud väärkohtlemisest esimest korda elus, sest süü- ja häbitunne on seda takistanud. Nüüd tuleb tegutseda kiiresti, sest inimesed ootavad. Tööd on palju: intervjuud gruppi tulijatega, grupijuhtide ettevalmistamine jne. Juba oktoobris suudab Rita Holm tööle panna kaks uut gruppi Tartus ja kaks uut gruppi Tallinnas. Novembris alustab tööd Paide grupp ja Tallinna vene grupp.

2020. aasta lõpus lõpeb Ohvriabi rahastus ja 2021. aasta alguses loovad tugigruppide looja seksuoloog Rita Holm ja Paide grupijuht psühholoog Margit Jullinen mittetulundusühingu MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID. Algus on raske: tuleb leida rahastajaid, kirjutada projekte jne. Siinjuures suured tänud inimestele, kes on meid juba rahaliselt toetanud ja iga väike annetus on ühtmoodi tähtis. Tänud ka LGBT Ühingule ja Feministeeriumile, kes on lahkelt meie MTÜ rekvisiite jaganud.

Suured tänusõnad ka Tartu koolipoisile Marten Sten Rahuojale, kes on heategevuse korras loonud meile suurepärase kodulehe.

Tänaseks tegutseb meie MTÜ:l Tallinnas kolm eestikeelset gruppi, Tartus kaks, Paides üks ja Pärnus õks grupp. Lisaks on veel ka veebigrupp. Loomisel on meeste grupp. Osalejaid gruppides  keskmiselt 120, arv muutub pidevalt On hea, et ka väärkoheldud mehed on leidnud tee meie juurde, tänaseks on neid juba nii palju, et üritame käivitada lähiajal eraldi grupi meestele. Meie gruppides ei ole ülemist vanusepiiri, ootame liituma ka pensionieas inimesi, abi otsida ei ole kunagi liiga hilja. Tugigrupid kogunevad kord kuus ja neid juhivad kaks grupijuhti, kes on saanud vastava ettevalmistuse. Meie grupid ei saaks töötada ilma tublide grupijuhtideta, kellest võib lugeda kohast Meie tiim. Üks grupijuhtidest tegutseb ka kogemusnõustajana. 

Meil on kaks tradistiooni: jaanuari alguses toimuv talvekool ja augustis toimuv suvelaager.

Grupid ei ole teraapiagrupid, kuid soovi korral aitavad korraldajad leida ka seksuaalvägivalla teemaga tegelevat terapeuti. Tugigrupp on ideeliselt, sooliselt ja usuliselt vaba. Gruppides osalevad eri soost ja seksuaalse identiteediga inimesed. Kogunemistel räägitu on täiesti salastatud, seda ei jagata kõrvalistele isikutele. Grupis osalejate andmeid ei avalikustata. Grupis järgitakse hea käitumise reegleid ja austatakse inimeste usulist ja kultuuritausta.

Ootame kõiki, kes on kogenud lapsepõlves seksuaalset väärkohtlemist abi otsima ja meiega liituma! 

Meie tiim

Meie grupijuhid on kõik oma ala professionaalid, kes teevad tööd südamega. Kõik on läbinud seksuaalvägivalla koolitusi ja osa käinud kogemusi omandamas ka Soome vastavates tugigruppides. Grupijuhid on usaldusväärsed, ausad ja empaatilised. Nende poole on kerge oma murega pöörduda ja abi paluda.

Foto: Aivar Kullamaa

Rita Holm

MTÜ Looja, koordinaator ja grupijuht

Olen suure osa oma elust töötanud koolis ja lasteaias, töö lastega on mulle eriti südamelähedane. 

58-aastaselt tegin enda elus suure pöörde – läksin õppima seksuaalkasvatajaks ja -nõustajaks ning otsustasin enda elu pühendada seksuaalvägivalla ohvrite abistamisele. 

Lisaks sellele nõustan soovijaid seksuaalsuse ja intiimeluga seotud küsimustes ning koolitan intellektipuudega inimesi ja nendega töötavat personali. Tegutsen ka tõlkijana. Olen tõlkinud soome keelest eesti keelde seksuaalsust käsitlevaid raamatuid ja kirjutan vahel ka sellealaseid artikleid. Olen alati valmis õppima uusi asju ja meeleldi jagan oma teadmisi ka teistega. Juhin ise mitut gruppi ning koordineerin kõikide gruppide ja grupijuhtide tööd.

Tunnen suurt rõõmu, kui kuulen, et grupis osalejatel läheb paremini, osalemine on neile tähtis ja  kui nad teevad edusamme tervenemise suunas.

Kolm tähtsat sõna minu elus: positiivsus, ausus, empaatia.

Olen Eesti Seksuaaltervise Liidu juahtuse liige, Eesti Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi liige ja Soome Seksuoloogia Liidu aseesimees ja jätkan ka samas seksuaalkasvatuse tiimi juhtimist.

Margit Jullinen

MTÜ Looja

Alates 2010.aastast olen töötanud psühholoogina. Ma olen väga rahul valitud erialaga ja armastan oma tööd. 2021.aasta algusest alustasin perekonnapsühhoterapeudi väljaõpet. 

Olen saanud suure kogemuse ja kliendipagasi erinevate projektide kaudu psühholoogilist nõustamist osutades. Pean väga oluliseks elukestvat õpet ning enesetäiendamist ja seetõttu olen läbinud ka mitmeid täienduskoolitusi.

Hetkel juhin lisaks individuaalsetele ja perenõustamistele Paides tugigruppi lapseeas seksuaalselt väärkoheldud täiskasvanutele,  viin läbi vanemlusprogrammi „Imelised aastad“, olen koolitaja-psühholoog koolitus- ja nõustamisprojektis „55+ Kuidas edasi?“, nõustan Madala Läve Keskuse kliente. Minu klientideks on ka õpilased erinevates Järvamaa koolidest, nende vanemad, õpetajad, koolipersonal. Annan Aravete Keskkoolis gümnasistidele psühholoogia ja perekonnaõpetuse kursusi.

Iga aastaga olen järjest rohkem näinud, et mistahes probleemiga laps, noor või täisealine minu poole ka ei pöörduks, tuleb ikka vaadata tagasi kliendi lapsepõlve ja suhetesse vanematega, vanavanematega, õdede-vendadega. Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest. Täiskasvanuna saavad meie enda loodud perede probleemid tihti alguse meie päritoluperest tulnud uskumuste, mustrite, rahuldamata vajadustega. Me kõik tahame olla armastatud, vajame lähedust, kuid samas võime seda karta, et mitte taaskogeda lapsepõlves läbielatud valu. Oma tööd tehes saan inimestel aidata lahti harutada lapsepõlve valusad teemad, õpetada kasutama erinevaid viise, kuidas tõsta oma elukvaliteeti ning olla rohkem rahul oma eluga.

Grupijuhid ja kogemusnõustajad

Evelin Kala

Grupijuht

Minu nimi on Evelin Kala. Olen üks lapsena seksuaalselt väärkoheldute tugigrupi juhtidest. Psühholoogina grupiga töötades on iga kohtumine ka mulle igal korral uuteks avastusteks ja eneseargenguks suur väljakutse ja usaldus nende inimeste poolt, kes grupis osalevad.

Selleks, et saaksin teisi parimal moel toetada ja aidata teen ka endaga pidevalt tööd. Tegelen jooga ja meditatsiooniga, liigun palju looduses, suhtlen inimestega ja koolitan end just nendel teemadel, mis mulle huvi pakuvad. Mulle meeldib loodus ja kõik, mis sealt leida võib. Leian, et inimene on tervik- keha, vaim ja meel. Selleks,et olla õnnelik ja rahul, tuleb tegeleda nende kõigi kolmega.

Oma praktikas kasutan eelkõige oma südant ja intuitsiooni, sest tunnen, et just seda teed minnes on võimalik saavutada lähedus ja mõistmine. Tundlikkus, tähelepanu, teadvustatus ja kohalolu on need asjad, mida järgin, kui inimestega suhtlen. Olen õppinud muutma oma “nõrkused” oma “tugevusteks”. Igaüks on ainulaadne ja täiuslik. Ma olen rõõmus, kui saan seda inimestes välja tuua.

Heidi Antons

Grupijuht

Olen Heidi Antons. Olen erinevate gruppidega töötanud ligi 25 aastat, olen näinud gruppide jõudu ja mõju. Õppisin Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis ja hiljem Tallinna Ülikoolis sotsiaaltööd, nakatusin õppimispisikuga ning nüüd ei saa enam pidama.

Töötan erinevates projektides täiskasvanute koolitajana, olen PREP-paarisuhtekoolitaja, vanemlusprogrammi Imelised Aastad grupijuht ning koolitan ka näiteks tugiisikuid. Minu peamisteks koolitusteemadeks on emotsionaalse intelligentsusega seotud teemad – enesetundmine, motivatsioon, tunnetega toimetulek, suhtlemisoskused, aga ka arengupsühholoogia ja karjääriteemad jms.

Olen enda elus läbi elanud mitmeid suuri kriise ja traumasid, nendega tegelemine on mulle väga palju õpetanud, näiteks et mõistetud olemisel on tervendav mõju ning rääkimine inimestega, kel on elus sarnased kogemused, on tohutult vabastav ja jõuduandev.

Minu sõbrad ütlevad, et olen “metsa poole” ning tõesti käin palju metsas ja viimasel ajal huvitabki mind looduse tervendav mõju inimesele ning õpin, kuidas looduses viibimisest erinevatele inimestele võimalikult palju kasu oleks.
Kui oled mõelnud, et tugigrupist võiks Sulle abi olla, siis julgustan Sind tulema.

Ольга Герасименко

Фасилитатор группы, преподаватель сексуального образования

Я радуюсь тому, что вношу вклад в развитие культуры согласия в Эстонии. В своей повседневной работе я учу эстонских школьников ценить себя, свою личность и тело, выражать свои чувства, спрашивать у партнера согласия на сближение, создавать безопасные отношения, принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Я также обучаю взрослых сексуальной этике и навыкам общения на сексуальные темы. Консультирую пары и семьи, которые оттачивают навыки общения и испытывают трудности в общении, а также родителей по вопросам сексуального развития детей и подростков. Я проходила обучение в Эстонском союзе сексуального здоровья, основам сексологии на выставке Sexpo, нарративной терапии (Центр нарративной психологии и практики) и терапии, ориентированной на решение проблем (Guy Shennon Associates), в настоящее время продолжаю обучение академической психологии в Тартуском университете (3 курс). Я член правления Эстонского союза сексуального здоровья. В детстве мне пришлось столкнуться с сексуализированным насилием, и мне повезло осмыслять этот опыт и получать поддержку в группе поддержки SVV Tugigrupid, так что я не понаслышке знаю, как важны чувство локтя и эмпатия участников группы. Я радуюсь, что могу применить свои навыки консультирования и фасилитации в качестве фасилитатора одной из наших групп.

 

Anu Põllusaar

Grupijuht

Mind on kogu teadliku elu huvitanud suhted ja psühholoogia, inimeste aitamine on mulle väga südamelähedane. Oman magistrikraadi psühholoogias, koolipsühholoogi kutset (tase 7) ja psühholoog-nõustaja kutset (tase7).

Mulle meeldib, kui mu töö on vaheldusrikas ning annab teadmisi erinevatest valdkondadest. Töös lastega näen, kui oluline on pere ja vanemluse osa lapse arengus ja töös täiskasvanutega näen, kui paljude probleemide juured pärinevad lapsepõlvest, lapsepõlves omandatud uskumustest ja skeemidest ning varasematest läbitöötamata jäänud traumadest.

Pean oma töös oluliseks pidevat enesearengut ja- täiendamist. Olen läbinud pereteraapia algkursuse ning kognitiiv- käitumisteraapia põhiväljaõppe, osalen skeemiteraapia väljaõppes. Töös kasutan palju ka mindfulnessi e. teadvelolekutehnikaid.

Teraapias pean väga oluliseks usaldust, hoolivust ja austust, usun, et usalduslik terapeutiline suhe on inimese paranemisel väga oluline ja peamine, ilma selleta tehnikad ei toimi.

Ennast aitab mul korras hoida looduses viibimine ja oma hobidega tegelemine, jõudumööda tegelen heategevuse ja hättasattunud loomade abistamisega. Elu on väga huvitav, nakatun ja vaimustun kergesti erinevatest tegevustest, mis teevad mind õnnelikuks.

Margo Orupõld

Grupijuht

13 aastat olen panustanud sellesse, et vägivaldses suhtes elavad inimesed saaksid laiapõhjalist abi vägivaldsest suhtest väljumisel. Ma pean väga oluliseks inimõigusi ja seda, et igaühel on oma elus õigus otsustada ja vastutada teda puudutavate valikute üle. Mulle on väga oluline, kui saan oma tööga tuua inimestele tagasi naeratuse näole ja sära silmadesse.

Peale omandanud majandusliku kõrghariduse olen täiendanud end psühholoogias ja loovteraapias, kriisinõustamises, rühmatöö ja meeskondade juhtimises ja   paljudes nõustamistehnikates. Pean väga oluliseks inimeseks olemise mõistmisel neurolingvistilist teraapiat, milles mul on meistri tase.

Selleks, et teisi aidata, on oluline, et ise enda olemust mõtestad ja suudad aktsepteerida ümbritsevat. Lahendustele orienteeritus igas juhtumis aitab vältida läbipõlemist ja hoiab elurõõmu kõrgel.

Kui inimesel on oskus ja teadmised, mida teistega jagada, siis aitamine ja hoolimine ei olegi töö vaid elustiil.

Ingrid Perdel

Grupijuht ja kogemusnõustaja

Olen naine, abikaasa, ema. Pealtnäha täiesti tavaline inimene, kes elab normaalset elu. Aga ometi olen kandnud endaga 25 aastat kaasas taaka, mis on tekitanud minus häbi ja süütunnet, mis on mõjutanud minu käitumist, tegevusi ja otsuseid, see on tõuganud mind liigsöömiseni, enesehävitava käitumiseni ja korduvate enesetapu katseteni: jah, ma olen lapsepõlves seksuaalselt väärkoheldud!

Siiski, tänaseks olen ma veel keegi, olen Kogemusnõustaja. Õppisin Järvamaa Kutsehariduskeskuses ja ajendas mind tegelikult mu elukaaslase surmast tingitud lein. Õpingute käigus aga hakkasin endasse veelgi sügavamalt süüvima ja otsustasin lisaks ka lapsepõlve traumale otsa vaadata ning sellega tegeleda.

Tänaseks olen inimene, kes on oma elukvaliteeti parandanud: olen vaba vihkamisest, kättemaksu mõtetest, kurjusest. Olen leidnud iseenda, armastuse enda ja oma lähedaste ning elu vastu. Saan lõpuks olla mina ise. Saan olla toeks Sulle ja Sind päriselt kuulata. Luba endal parandada oma elukvaliteeti – julge rääkida oma lugu!

Eloora Rannala

Kogemusnõustaja

Olen pärit Saaremaalt, seega meri ja loodus lausa peavad olema olulisel kohal minu elus. Samuti õppisin ja töötasin kaheksa aastat Inglismaal, sealt algas ka vaimse tervise olulisus minu jaoks. Nüüd on vaimne tervis olnud minu töösse põimitud juba aastaid, personalijuhina ning ka projektijuhina. Olen läbinud ka Peaasjad Vaimse tervise esmaabi koolituse ning hetkel täiendan end ja õpin Kogemusnõustajaks.


Minu jaoks on oluline, et me räägime ning teavitame ühiskonda seksuaalvägivalla kohta. Sellega loome ühiskonna, kus ohvrid julgevad oma lugudega välja tulla. Samuti harime ning aitame ennetada tulevasi juhtumeid. Sellest ka minu roll MTÜ SV Tugigrupis, et olla olemas ja olla abiks.

Meie abijõud ja toetajad

Raamatupidamise hoiab korras Mamero OÜ

Toetajad

Aruanne ja põhikiri

Juhatuse liige on Rita Holm. Järgime oma tegevuses Vabaühenduste Eetikakoodeksit