Toeta meid

Kui toetad meid, toetad seksuaalvägivalla ohvreid ja ka ennetustööd, et tulevikus oleks vähem ohvreid.

Annetused

MTÜ EESTI SV TUGIGRUPID EE631010220290532226

Soovime koguda raha tugigruppide töös hoidmiseks, grupijuhtide tasustamiseks.

Soovime koguda raha meie põhitegevise jaoks, mis on seksuaalvägivalla ohvrite aitamine ja ennetustegevus laste hulgas, samuti konverentsi korraldamise jaoks. Oleme saanud siiani väga vähe annetusi, sest teema millega tegeleme on ühiskonnas tabu ja on seda mitte ainult Eestis, vaid on seda kogu maailmas. 3,6 aastase kogemuse põhjal võime väita, et tugigrupis käimine aitab oluliselt kaasa inimeste paranemisele. Samuti sooviksime korjata annetusi järgmise aasta alguses toimuva seksuaalvägivalla konverentsi jaoks, mis keskendub seksuaalsele väärkohtlemisele spordis ja poiste seksuaalsele väärkohtlemisele.

Sellel aastal Riigikogu konverentsi saalis korraldatud intsesti konverents oli väga edukas, seda on kuulanud mitu tuhat inimest. Selle konverentsi organiseerisime heategevuskorras so. kõik organiseerijad tegid tööd tasuta. Sooviksime järgmise konverentsi korraldamisse panustajatele maksta ka tasu tehtud töö eest, sest ka tulev konverents on väga olulise tähtsusega Eesti ühiskonnas.

* Austatud annetaja! Kuulume tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja, kuid teed annetuse, lisa sinna palun oma isikukood, et saaksid soodustuse.