Uus koostööpartner

16.09.2023

Harju maakonnast on meil uus koostööpartner. Jõelähtme vald tegi meie toetamiseks taotluse ministeeriumile ja see ka rahuldati.
Täname valda, kes pidas vajalikuks oma valla seksuaalvägivalla ohvrite toetamist ja muidugi ka Sotsiaalministeeriumit, kes taotluse rahuldas.