Tugigruppide terapeut Kaire Talviste -Baioccole vägivalla ennetuse auhind

11.09.2023

Esitasime Kaire Talviste – Baiocco oma organisatsiooni poolt vägivalla ennetuse auhinna kandidaadiks.

Kaire saigi tunnustuse, mille on kuhjaga ära teeninud! Ta on aidanud ka väga paljusid meie tugigruppide liikmeid nii individuaal- kui grupiteraapiates. Kaire on üks harvadest spetsialistidest Eestis, kellel on oskused aidata ka lapsepõlves seksuaalvägivalda kogenud inimesi. Tänu tema abile on meil mitmeid edulugusid. Parim ravi meie inimestele ongi tugigrupis osalemine + terapeut.